www.LJclub.net

Конздензатор 22 uF 63V
Пакет от 24 бр. кондензатори
Цена - 18 лева за 1 пакет.
За контакти - 0889786446

  

Thunder TCA-2060

www.LJclub.net